Τι είναι η προσωπική ανάπτυξη;

Η προσωπική ανάπτυξη καλύπτει δραστηριότητες που καλλιεργούν την επίγνωση και την ποιότητα του εαυτού και βοηθά στο να αναπτυχθούν τα ταλέντα και οι δυνατότητες μας. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται καθώς τα όνειρα και οι φιλοδοξίες υλοποιούνται. Στην προσωπική ανάπτυξη διδασκόμαστε μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και αφού καθορίσουμε τον στόχο εργασίας και την ποιότητα ζωής που…

Continue ReadingΤι είναι η προσωπική ανάπτυξη;