Τι είναι η προσωπική ανάπτυξη;

Η προσωπική ανάπτυξη καλύπτει δραστηριότητες που καλλιεργούν την επίγνωση και την ποιότητα του εαυτού και βοηθά στο να αναπτυχθούν τα ταλέντα και οι δυνατότητες μας. Η ποιότητα ζωής βελτιώνεται καθώς τα όνειρα και οι φιλοδοξίες υλοποιούνται. Στην προσωπική ανάπτυξη διδασκόμαστε μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές και αφού καθορίσουμε τον στόχο εργασίας και την ποιότητα ζωής που […]