Το αυτί είναι το πιο ισχυρό αισθητήριο όργανο στο ανθρώπινο σώμα. Πάνω από 80% της διέγερσης που λαμβάνει ο εγκέφαλος μας προέρχεται από το αυτί. Από τη μία πλευρά παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην διέγερση του εγκεφάλου, και από την άλλη έχει θετική επίδραση στην πλαστικότητα του.

Αυτό εξηγεί την σημαντική επίδραση που έχει η μέθοδος στα διάφορα πεδία εφαρμογής. Η μέθοδος Tomatis® είναι ένα συμπληρωματικό μέσο για τις περισσότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η μέθοδος βοηθά ώστε να επιταχυνθεί η επίδραση μιας θεραπείας καθώς και να πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσματά της και έτσι να μειωθεί σημαντικά η διάρκεια ενός παραδοσιακού θεραπευτικού προγράμματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία (παιδιά, ενήλικες ή ηλικιωμένους) και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περισσότερων δυσκολιών και διαταραχών.

Προσοχή είναι μία ανώτερη εγκεφαλική λειτουργία που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε και να επικεντρωνόμαστε σ’ αυτό που μας αφορά, απομονώνοντάς το από τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Αντιστοιχεί σε μια γενική κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης που επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να είναι δεκτικό σε κάθε μορφή πληροφορίας που λαμβάνει. Δυσκολίες προσοχής επηρεάζουν τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες δυσκολεύοντάς τους να παραμένουν συγκεντρωμένοι μέχρι την ολοκλήρωση μίας εργασίας, ακόμη και αν αυτή απαιτεί μικρή διανοητική προσπάθεια, είναι ρουτίνα ή μια οικεία δραστηριότητα (π.χ. επανάληψη ή «αντιγραφή»).

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσοχής είναι η ικανότητα του ατόμου να επιμερίζει την προσοχή του μεταξύ διαφορετικών πηγών, πληροφοριών ή εργασιών. Αυτή η διεργασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η αδυναμία επιμερισμού της προσοχής είναι η αιτία πολλών δυσκολιών και μεγάλης ταλαιπωρίας στο σχολικό περιβάλλον.

Εκτός από την εγκεφαλική διέγερση (γνωστή ως διέγερση του φλοιού), που προκαλεί η μέθοδος Tomatis®, έχει και αξιοσημείωτη θετική επίδραση στην επιλεκτική προσοχή. Ο λόγος είναι ότι η μέθοδος Tomatis® βασίζεται στοη λεκτρονικό ‘gating’ που προκαλεί ηχητικές αντιθέσεις εκπλήσσοντας συνεχώς και με φυσικό τρόπο τον εγκέφαλο.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναπτύξει μηχανισμούς αυτόματης ανίχνευσης αλλαγών. Μόλις αυτοί οι μηχανισμοί αυτοματοποιηθούν, το άτομο μπορεί να επιλέξει ευκολότερα τις κατάλληλες πληροφορίες και να διακρίνει εάν θα απορρίψει ή όχι παράλληλες δραστηριότητες.

Για το λόγο αυτό, η μέθοδος Tomatis® θεωρείται συμπληρωματική μέθοδος για την υποστήριξη των παιδιών και των ενηλίκων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).