Πρόκειται για μία εκπαίδευση που θα σας διδάξει ένα νέο τρόπο, μία νέα αντίληψη του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού κόσμου. Είναι ένα συνοπτικό, σύγχρονο, απολύτως εφαρμόσιμο στην καθημερινότητα πρόγραμμα που σας εντάσσει συνειδητά στην εξέλιξη του εαυτού σας σε όλα τα πεδία και τους τομείς της ζωής σας!

Χωρίζεται σε 2 προγράμματα mini & master . Επιλέξτε κάποιο από τα 2 για να δείτε λεπτομέρειες.